Algemene voorwaarden
1. Algemeen
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Taartencompany.nl, hierna te noemen: Taartencompany.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op www.geboortetaartje.nl en www.kinderfeestaart.nl

Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Taartencompany.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan een bestelling opgeven per internet www.taartencompany.nl. email: info@taartencompany.nl .In verband met de grote belangstelling voor onze taarten raden wij u aan ruim van ter voren te bestellen. Telefonische bestellingen nemen wij niet aan.
Als de opdrachtgever kiest voor een zelf gekozen afbeelding dient deze als bijlage bij de bestelling te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn.
3. Bezorging en levertijden
In de regel worden de taarten door u opgehaald bij een door ons opgegeven adres via de bevestigings e-mail van uw bestelling.
De taarten kunnen worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Voor bedrijven geldt; bij de receptie (indien deze aanwezig). Taartencompany is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de taart niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de taart bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de taart weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De taart wordt hierna 48 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever.
Er vinden geen bezorgingen plaats op zondagen en feestdagen.
Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend
Voor het bezorgen van bruidstaarten geldt ; de taart wordt door een van de medewerkers van taartencompany klaar gezet op de gewenste locatie. Indien dit niet mogelijk is word de taart afgeleverd bij de verantwoordelijke van bij de desbetreffende locatie. Voor intern transport van goederen/producten is Taartencompany niet verantwoordelijk.
Bij bezorging geld een bezorgingtarief van € 0,60 per kilometer.
4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.taartencompany.nl zijn inclusief 6% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
5. Betaling
Bestellingen onder de € 50,00 kunt u contant betalen bij het ophalen van de goederen.

Bestellingen boven de € 50,00 en bestellingen die bezorgd worden dienen voor afgesproken datum overgemaakt te worden op rekening :
NL27RABO0145154637 tnv E.L.M. Claessens.
Bruidstaarten dienen minimaal 1 maand van te voren te worden betaald via bovengenoemde bankrekening..
6. Aansprakelijkheid
Taartencompany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata, druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.
7. Annulering
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taartencompany. Taartencompany kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
8. Klachten
Voor klachten en vragen kunt u terecht per email. Een voorbeeld van uw klacht is zeer gewenst om te kunnen onderzoeken waar het fout gegaan zou kunnen zijn. Er zal dan z.s.m. contact met u worden opgenomen.
9. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
10. Uitstraling
Omdat de taarten ambachtelijk bereid zijn en vervaardigd zijn via handwerk kan de uitstraling en de kleur van onze producten afwijken van de producten getoond op www.taartencompany.nl.
11. Allergieën
Taartencompany gaat er van uit dat bij het bestellen van een product bij Taartencompany, zij bekend is gemaakt met het feit dat er eventueel sprake is van allergieën.
Taartencompany is niet aansprakelijk voor problemen voorkomend uit dit feit.
12. Workshops
De workshop dient 1 maand voor de aanvangsdatum betaald te zijn
Na de betaling van de workshop gelden de volgende richtlijnen:
• Als je 3 weken vóór de workshopdatum annuleert, dan wordt het gehele workshop bedrag aan je terugbetaald.
• Annuleer je de workshop tussen 2 en 3 weken voor aanvang, dan wordt het workshop bedrag voor 70% terugbetaald.
• Annuleer je de workshop tussen 1 en 2 weken voor aanvang, dan wordt het workshop bedrag voor 50% terugbetaald.
• Annuleer je de workshop tussen 0 en 7 dagen voor aanvang, dan vervalt het recht op teruggave van het bedrag.
• Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kun je natuurlijk zelf op zoek gaan naar een plaatsvervanger.
• De workshops gaan door als er minimaal 3 plekken gevuld zijn.
Als het minimum aantal van 3 deelnemers per workshop niet bereikt wordt, dan is het mogelijk dat de workshop niet doorgaat.
Uiterlijk 5 dagen van te voren ontvang je hier bericht over.